คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ
10 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 175 รูป
339

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปิดภาควิปัสสนากรรมฐานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 /2565
06 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 94 รูป
455

6 พฤษภาคม 2565 พิธีปิดภาควิปัสสนากรรมฐานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 /2565 เทศน์ลำดับญาณ โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานพระวิปัสสนาจารย์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมห
03 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 74 รูป
289

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ปีที่ 58) วันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ปีที่ 20) และวันเสรียร พันธรังษี (ปีที่ 18)
02 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 136 รูป
336

2 พฤษภาคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีภาคเข้า งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ปีที่ 58) วันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ปีที่ 20) และวันเสรียร พันธรังษี (ปีที่ 18) เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับทั้ง ๓ มูลนิธิ กำหนดจัดงานประกอบด้วย วันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้ง วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ปีที่ 20 ปรารภในวาระสมัยที่ ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เจริญ อายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และงานวันเสรียร พันธรังษี ปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำบุญอุทิศให้เจ้าของทุนและผู้มีอุปการคุณที่วายชนมไปแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ ให้แพร่หลาย เพื่อเชิดชูเกียรติของศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ศาสตราจารย์พิเศษเสรียร์ พันธรังษี และเป็นวันนัดพบและร่วมบำเพ็ญกุศลประจำปี ของบรรดาศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพนับถือในศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ และศาสตราจารย์พิเศษเสรียร พันธรังษี และเพื่อระดมทุนเพิ่มฐานะทางการเงินของมูลนิธิ ฯ ให้สามารถขยายขอบข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในวันนี้ ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ ศูนย์การเผยแพร่แห่งชาติอินทิราคานธีเพื่อศิลปะ นิวเดลี ประเทศอินเดีย
25 เม.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 80 รูป
309

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ ศูนย์การเผยแพร่แห่งชาติอินทิราคานธีเพื่อศิลปะ นิวเดลี ประเทศอินเดีย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แด่ อธิการบดี มจร
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 106 รูป
494

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้รับ มอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี มหาสิริวัฒน์ อันดับหนึ่ง ราชมิตราภรณ์ จากพระเจ้านโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา โดยมีพระองค์เจ้าฤทธิราวงศ์ ศรีสุวัฒน์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชฑูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่ง พระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญมาถวาย โดยที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์สกุลสหไมตรีราชมิตราภรณ์นี้มีทั้งสิ้น ๕ ชั้น เรียงตามลำดับจากสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ (๑) ชั้นมหาสิริวัฒน์ มีดวงตราห้อยกับสายสะพายสีแดงและดาวสีทองประดับ (๒) ชั้นมหาเสนา มีดวงตราห้อยแพรแถบสีแดงและดาวสีทองประดับ ไม่มีสายสะพาย (๓) ชั้นธิบดินทร์ มีดวงตราห้อยแพรแถบสีแดง แต่ไม่มีดาวประดับ (๔) ชั้นเสนา มีดวงตราห้อยแพรแถบสีแดงและแพรจีบรูปดอกไม้ (๕) ชั้นอัสสฤทธิ มีดวงตราห้อยแพรแถบสีแดง แต่ไม่มีแพรจีบรูปดอกไม้ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2564
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 267 รูป
519

พิธีซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา 2564 - ระดับมหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท,ปริญญาเอก) ซ้อมใหญ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี) ซ้อมใหญ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 รับฟังข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
สัมมนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 173 รูป
575

#มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” #พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตในการทำงาน และแสดงออกถึงสาราณียธรรมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ จากนั้น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเสวนามหาจุฬาบัณฑิต เรื่อง “ความประทับใจมหาจุฬา” โดยผู้แทนบัณฑิตทั้ง 3 ระดับ คือ พระมหาถาวร ถาวโร,ดร., ดร.รุ่งทวี พรรณา, ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ, Khe Mar Dan Di ผู้แทนมหาบัณฑิต และBhikkuni Huynh Thi My Hanh ผู้แทนบัณฑิต ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ​ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป ทั้ง ออนไซต์ (onsite) และ ออนไลน์(online) จำนวนประมาณ 5,200 รูป/คน อีกทั้งเปิดระบบออนไลน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้อย่างไม่จำกัด ผ่าน Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel YouTube: mcu tv เว็บไซต์ tv.mcu.ac.th และ Zoom Video Conferencing ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ภาพผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 77 รูป
586

------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 132 รูป
559

มจร จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 บรรพชิตและคฤหัสถ์กว่า 3,600 รูป/คน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร ) จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 11– 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีพระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 3,678 รูป/คน โดยมีบัณฑิตเข้ารับ รวมทั้งสิ้น 2,058 รูป/คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการการเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดยจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณแก่ พระเถระ คฤหัสถ์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 114 รูป/คน โดยแบ่งออกเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 54 รูป/คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน และเข็มเกียรติคุณ จำนวน 54 รูป/คน ซึ่งมีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมรับปริญญาในครั้งนี้ อาทิ นายอธิชาติ ชุมนานนท์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ นายเสมา สมบูรณ์ หรือ เอ ไชยา มิตรชัย ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมี พระบัญชามอบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถวายการต้อนรับ จากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประทานโอวาทแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบัณฑิต จากนั้น รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอ่านประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณเข้ารับตามลำดับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขานรายนามดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้ารับประทานปริญญาบัตร ตามลำดับ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรม แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นอันเสร็จพิธี ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057