คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
ประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
07 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 143 รูป
232

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงบประมาณ จากนั้นนำผู้แทนสำนักงบประมาณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม
04 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 61 รูป
272

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีต้อนรับผ้าไตร น้ำสรง และเครื่องสักการะพระราชทาน
28 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 178 รูป
251

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักพระราชวังได้มีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน น้ำสรง และเครื่องสักการะพระราชทาน ถวายพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค 5 และรองแม่กองบาลีสนามหลวง เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 62 ปี ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการบรรจุใหม่ รุ่นที่63 พ.ศ. 2565
27 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 1035 รูป
228

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการบรรจุใหม่ รุ่นที่63 พ.ศ. 2565 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
26 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 49 รูป
246

พิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีถวายทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
22 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 129 รูป
256

พิธีถวายทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา "ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
20 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 712 รูป
192

พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปิดและนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565
20 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 133 รูป
193

พิธีปิดและนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565

Generic placeholder image
๖๗ ปี อายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
19 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 238 รูป
210

๖๗ ปี อายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
16 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 93 รูป
179

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057