คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
26 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 107 รูป
407

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
26 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 340 รูป
183

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันปิยมหาราชรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งส่วนงานภายนอก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จากนั้น ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเกียรติบัตรแด่คณะเจ้าภาพถวายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทอดกฐิน ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดย ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ประธานคณะเจ้าภาพ
26 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 251 รูป
355

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พิธีทอดกฐิน ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดย ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ประธานคณะเจ้าภาพ ณ ศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๕ ปี มรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
26 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 56 รูป
390

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๕ ปี มรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยบูชาพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) จากนั้น พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ประธานสงฆ์ กล่าวอนุโมทนากถา ณ ศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ
22 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 38 รูป
403

วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และมอบวุฒิบัตรแก่นิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร อยุธยา โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวถวายรายงาน มี Prof.Dr.Hu Sung Hyun อธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ถวายสักการะ โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร มจร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ ได้แก่ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิปัสสนาวิปัสสนาธุระเข้าร่วมในพิธีปิด มี พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ฯ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 454 รูป
396

มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 - 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วังน้อย อยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
20 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 171 รูป
398

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล - ดร.จันทร์เพ็ญ - ดร.นิภา พร้อมคณะญาติมิตร มูลนิธิโพธิวัณณา เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 116 รูป
421

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. มจร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 168 รูป
249

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565
09 ต.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 314 รูป
264

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม