คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 47
Generic placeholder image
อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 317 รูป
24

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 160 รูป
30

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร
17 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 83 รูป
22

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ
16 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 116 รูป
28

ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประสาทปริญญา 2563
15 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 270 รูป
25

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ทำบุญ 117 ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
15 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 115 รูป
24

พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ทำบุญ 117 ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.19 น. (ตรงกับวันมรณภาพ) ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
บริษัท นิปปุ่น
14 ธ.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
20

พระมหาวิทย์สุวิชาโนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับพนักงาน บริษัท นิปปอนประเทศไทย จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 200 คน

Generic placeholder image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะ สังคมใหม่ ... ในโลกหลังโควิด-19
01 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 200 รูป
26

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะ "สังคมใหม่ ... ในโลกหลังโควิด-19" ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี
18 พ.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
31

กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี ชั้น ม.1 จำนวน 105 รูป โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16-18 พย.2563 ณ อาคารหอฉัน

Generic placeholder image
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๖๔
13 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 146 รูป
34

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันประชุม คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันงบจัดสรรที่ส่วนงานได้รับ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057