คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
งานอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
28 ก.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 140 รูป
679

อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองเจ้าคณะภาค ๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
25 ก.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 84 รูป
439

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบหมายให้ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีพระเถระเข้ารับมอบพระบัญชาดังนี้ ๑.พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบพระ บัญชาจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.พระธรรมวัชรบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๓.พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๔.พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๕. พระเทพวัชราจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระเชตุพน ฯ กทม. ๖.พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนางชี กทม. ๗.พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๘.พระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดเบญจมบพิตร กทม. --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา Online ผ่านโปรแกรม Zoom และสาธยายพระไตรปิฎก Online
12 ส.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 39 รูป
721

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา Online ผ่านโปรแกรม Zoom และสาธยายพระไตรปิฎก Online ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด
10 ส.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 59 รูป
732

--------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) น้อมถวายโดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ)
14 มิ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 197 รูป
611

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) น้อมถวายโดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป.วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล อนุสรณ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ โดยมี พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.(สมจินต์ สมมาปญโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ โดยในการนี้ มีพระมหาเถระ พระเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ส่วนกลางและภูมิภาค พระธรรมทูตข้าราชการ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มหาจุฬาฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02 มิ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 122 รูป
583

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบถวายที่ดินแก่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
01 มิ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 160 รูป
582

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดพิธีมอบถวายที่ดิน จำนวน 36 ไร่ 3 งาน แก่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยพระมหาบรรจบ ขนฺติโก และมหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์​ โสภณอนันต์กิจ ผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา​ ปรารภการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้เท่าอายุเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์​ ๗๙​ ไร่​ ให้เป็นเขตแดนถิ่นก่อเกิดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ​ "ดินแดนพระอริยสงฆ์" ได้เรียนรู้ฝึกอบรมอริยสัจ​ เรียนรู้ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก​ ฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการนี้ พระเทพสุวรรณเมธี ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ Pali English Program โรงเรียนนานาชาติสำหรับสามเณรลูกหลานคนไทย จากนั้น ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือ​ชาวบ้านชุมชนรางพิกุลผู้ประสบความเดือดร้อนด้วยสถานการณ์โรคโควิด​ - 19 โดยผู้ใหญ่บ้าน​ นำตัว​แทนชาวบ้าน​ รับถุงยังชีพ​ พร้อมทั้งนำไปมอบให้ตามหมู่บ้าน​ (เนื่องด้วยจำกัดจำนวนผู้คนร่วมงาน) --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา
30 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 148 รูป
576

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จัดกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ ค่ำ เดือน ๖) นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และฝ่ายฆารวาส นำโดย นางวิภา เหลียงทอง นางอรุณี สุวรรณรักษ์ นายศรราม เทพพิทักษ์ (ดารานักแสดง) พร้อมคณะ ณ อุโบสถกลางน้ำ และลานธรรม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula
27 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 192 รูป
718

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร นำพา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม "วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ" และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น "สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula" ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057