คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 102
Generic placeholder image
61 ปี คณะครุศาสตร์ มจร
02 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 209 รูป
21

61 ปี คณะครุศาสตร์ มจร ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2
24 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 153 รูป
24

พิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมสิริภัคดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
21 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 122 รูป
35

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีไหว้ครู
20 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 278 รูป
36

พิธีไหว้ครู "มุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น" และกีฬาสัมพันธ์ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทอดผ้าป่าและถวายลานโพธิ์ ลานธรรม พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
19 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 165 รูป
32

พิธีทอดผ้าป่าและถวายลานโพธิ์ ลานธรรม พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

Generic placeholder image
พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565
13 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 315 รูป
45

พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ The Training Program for Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 28-2022 ODB28
27 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 222 รูป
56

วานนี้ (๒๖ พ.ค. ๖๕) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ในการนี้ พระพรหมวัชรเมธี, พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร., พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร., พระโสภณวชิราภรณ์ ดร. พร้อมพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วิสาขบูชาโลก2565
13 พ.ค. 65 | วิสาขบูชาโลก | จำนวนรูป 114 รูป
68

Generic placeholder image
มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ
10 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 175 รูป
66

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปิดภาควิปัสสนากรรมฐานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 /2565
06 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 94 รูป
70

6 พฤษภาคม 2565 พิธีปิดภาควิปัสสนากรรมฐานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 /2565 เทศน์ลำดับญาณ โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานพระวิปัสสนาจารย์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057