คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 102
Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 139 รูป
179

------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
25 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 168 รูป
162

#มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มูลนิธิโพธิวัณณาเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาฯ
15 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 152 รูป
244

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประกาศอนุโมทนาบุญ มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิ ญาติธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเมตตาจากพระศรีธรรมภาณี,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐินและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทุกคณะ เจ้าภาพโรงทานทุกเจ้าภาพ รวมถึงผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง ส่วนธรรมนิเทศทุกรูป/คน ที่ได้เสียสละเวลาและกำลังกายในการช่วยจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะศรัทธา จนทำให้งานทอดกฐินปีนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร จัดเสวนาด้วยภาษาบาลี ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
08 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 74 รูป
176

วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาด้วยภาษาบาลี “๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตทุติยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ปาฐกถาและนำเสวนาเรื่อง "คุณูปการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถร) กับการเผยแผ่" จากนั้น เสวนาด้วยภาษาบาลี เรื่อง "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กับงานวิปัสสนากรรมฐาน" โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กล่าวปรารภการเสวนากรรมฐานด้วยภาษาบาลี วิทยากรโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ดร.จำรูญ ธรรมดา อาจารย์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย Ven.Sayadaw Kumara Thera Rector, State Pariyatti Sasana University, Yangon, Myanmar, President of Asian Buddhist Community (ABC) ดำเนินการโดย พระปิยะรัตนะ, ผศ.ตร. (Piyaratana) คณะพุทธศาสตร์ เสวนาออนไลน์เรื่อง "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กับการพัฒนาวิปัสสนาจารย์" วิทยากรโดย พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาติกขวราราม จังหวัดนครราชสีมา พระครูปทุมภาวนาจารย์ (วีระนนท์), ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี จากนั้น พระโสภณวชิราภรณ์ ดร., อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวปิดกิจกรรม ณ ห้อง ๒0๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
02 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 164 รูป
244

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมใน พิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต
18 ต.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 169 รูป
240

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ #พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙,ศาสตราจารย์.ดร) รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ

Generic placeholder image
งานอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
28 ก.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 140 รูป
300

อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองเจ้าคณะภาค ๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
25 ก.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 84 รูป
265

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบหมายให้ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีพระเถระเข้ารับมอบพระบัญชาดังนี้ ๑.พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบพระ บัญชาจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.พระธรรมวัชรบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๓.พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๔.พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๕. พระเทพวัชราจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระเชตุพน ฯ กทม. ๖.พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนางชี กทม. ๗.พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค ๗ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ๘.พระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดเบญจมบพิตร กทม. --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057