ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่
25 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
488
ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่
วันที่ ๒๕/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๔๒๒ ครั้ง

มื่อวานนี้ ( ๒๕ เมษายน ) ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวภายหลังการประชุมถึงความคืบหน้าเกียวกับการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในงานวิสาขบูชาโลก ว่า  ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมที่จะจัดการประชุมวิสาขบูชาโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในปีนี้จะจัดเป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวไทย และชาวพุทธทั้งเถรวาทและมหายาน 

นอกจากนี้ แต่ละประเทศที่จะมาร่วมการประชุมจะจัดส่งทีมแสดงทางวัฒนธรรมมาร่วมแสดงด้วยตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม โดยมีประเทศจีน กัมพูชา เวียดนาม ออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมการแสดงดังกล่าวด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น