ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำขาวพุทธทั่วโลกร่วม
29 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
415
ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้นำขาวพุทธทั่วโลกร่วม
วันที่ ๒๙/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๗๘๕ ครั้ง

            พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ในการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในปี ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หลังจากที่ มจร.ได้เชิญผู้นำชาวพุทธจาก ๔๕ ประเทศทั่วโลก รวมกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน มาร่วมประชุมแล้ว จะเชิญผู้นำชาวพุทธทั้งหมดไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ พ.ค. เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขณะที่ในการประชุมทางวิชาการจะมีการนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีอิทธิพลต่อความคิดของชาวพุทธอย่างไร โดยเฉพาะคำสอนทางพระพุทธศาสนาของทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน ซึ่งมีแนวทางเดียวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆ นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์เทศน์สั่งสอนในประเทศของตัวเอง ส่วนพิธีเวียนเทียนวิสาขบูชาโลกวันที่ ๑๐ พ.ค. ที่พุทธมณฑล ผู้นำชาวพุทธทั้งหมดจะมาร่วมเวียนเทียนและเจริญจิตภาวนาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

         "ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกระตือรือร้นที่จะร่วมประชุมครั้งนี้มาก เพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และจะนำวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศตัวเองมาแสดงด้วย ส่วนประเทศไทยจะมีการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทย" อธิการบดี มจร.กล่าว

ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ หน้า ๑๕


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น