ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
28 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
425
ข่าวมหาวิทยาลัย
รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
วันที่ ๒๘/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๑๖๐๓ ครั้ง

       วันนี้ (๒๘ เมษายน) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๔๙ นัดประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ชั้น ๕ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการถวายการต้อนรับประมุขสงฆ์เถรวาท มหายาน ผู้นำชาวพุทธ จากทุกมุมโลกที่จะมาประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ เฉพาะในกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัด ๓ แห่ง คือ  ๑.ท้องสนามหลวง  ๒.พุทธมณฑล  ๓.ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นอกจากนี้ มหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พร้อมให้วัดทั่วราชอาณาจักรเจริญพระพุทธมนต์และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง โดยมีกรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน

      ในส่วนของการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ได้ดำเนินการเชิญประมุขสงฆ์ ผู้นำรัฐ นักปราชญ์ นักวิชาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๒,๕๐๐ ท่าน ๔๗ ประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา นำเสนอ แลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการจัดแสดงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งแต่ละประเทศจะนำมาร่วมแสดง อาทิ จีน เวียดนาม ศรีลังกา กัมพูชา โดยมีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานดำเนินการ ปัจจุบันมีประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๑,๕๐๐ คน ทั้งนี้ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สรุปรายละเอียดการจัดงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานดำเนินการกับทุกหน่วยงานและกำหนดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนีบรัฐบาล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น