ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม.รับทราบกิจกรรมยิ่งใหญ่ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
05 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
402
ข่าวมหาวิทยาลัย
ครม.รับทราบกิจกรรมยิ่งใหญ่ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๐๐๓ ครั้ง

       นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้สรุปงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทราบว่า มีกำหนดการต่างๆ ที่จะมีการจัดงานระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. และบางกิจกรรมมีตลอดปี 2549 ทั้งหมด 17 กิจกรรม 1 ในกิจกรรมที่สำคัญคือการจัดงานในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี 2549 ที่กำลังจะเริ่มในวันที่ 7 พ.ค. เนื่องจากในปี 2549 ถือว่า เป็นปีมหามงคล ซึ่งทางมหาเถรสมาคม มีมติให้เสนอกิจกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาเข้าร่วม ต่อคณะกรรมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีด้วย
      
       สำหรับสถานที่ต่างๆ ในการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2549 มีดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -12 พ.ค. มีกรมการศาสนา กับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย - พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี วันที่ 8 พ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
      
       สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่หอประชุมสหประชาชาติ จะมีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7 - 10 พ.ค. โดยการประชุมดังกล่าวนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประชุมชาวพุทธนานาชาติ จำนวน 47 ประเทศ ซึ่งจะมีพระสังฆราช ประมุขสงฆ์จากนานาชาติ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีนิทรรศการพระพุทธศาสนา ทั้งของไทยและของต่างประเทศ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสังฆราชประเทศศรีลังกา มาให้พุทธศาสนิกชนสักการะที่พุทธมณฑล
      
       นอกจากนี้ที่พุทธมณฑล กับถนนอุทยาน ระหว่างวันที่ 7 - 12 พ.ค. ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดงาน โดยในวันที่ 7 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่หอประชุมพุทธมณฑล ส่วนวันที่ 9 พ.ค. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวันที่ 11 พ.ค. จะมีพิธีเดินธรรมยาตรา ปฏิบัติบูชาเวียนเทียนของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์จากนานาชาติ 7,000 รูป ในฝ่ายฆราวาส ประมาณ 10,000 คนขึ้นไป จากถนนอุทยาน ถึงหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล
      
       ในวันวิสาขบูชา คือวันที่ 12 พ.ค. จะมีการตักบาตรพระสงฆ์ 1,250 รูป ที่บริเวณถนนอุทยาน มีการปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในวันที่ 12 พ.ค. ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน

ที่มา:

ผู้จัดการรายวัน 2 พฤษภาคม 2549 20:14 น.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น