ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร มจร. เดินทางไปร่วมพิธีพุทธชยันตีที่ศรีลังกา
17 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
752
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร มจร. เดินทางไปร่วมพิธีพุทธชยันตีที่ศรีลังกา
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๒๓๑๘๘ ครั้ง

      สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้มอบหมายให้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อร่วมพิธีฉลองพุทธชยันตี  ๒๕๕๐ โดยประเทศศรีลังกาได้อาราธนาสมเด็จพระสังฆราชจาก ๘ ประเทศ เข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ก่อนการร่วมพิธี พระธรรมโกศาจารย์และคณะได้เดินทางไปยังเมืองแคนดี้ และได้เข้าสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ภายในวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกาและเข้าพบปะสนทนากับนายประทีป นิลังคะ เดละ (Pradeep Nilanga Dela) ซึ่งเข้ารับหน้าที่เป็นนายภัณฑารักษ์คนใหม่ นายนิลังคะได้เชิญคณะมหาจุฬาฯ มาร่วมงานฉลองวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วระหว่างวันที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ พร้อมกับเปิดผอบพระธาตุเขี้ยวแก้วให้เห็นของจริง พร้อมแสซึ่งในวัดแห่งนี้มีพระคัมภีร์สมัยพระเจ้าบรมโกศที่พระอุบาลีนำมาถวายซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังมีพระบฏแสดงรอยพระพุทธบาทมงคล ๑๐๘ ประการ ที่พระเจ้าบรมโกศส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการถวายพระธาตุเขี้ยวแก้วเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศศรีลังกา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น