ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีวีศรีลังกา
19 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
721
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีวีศรีลังกา
วันที่ ๑๙/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๗๓๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์รูปวาหินีของศรีลังกา ได้สัมภาษณ์rพิเศษพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และได้นำออกอากาศเผยแพร่ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ทั้งนี้ สื่อโทรทัศน์ของประเทศศรีลังกาได้ติดตามบันทึกภาพการประชุมที่ประเทศไทยและได้ออกข่าวเผยแพร่ในช่วงที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเดินทางไปถึงศรีลังกา  เพื่อให้ข้อมูลของการประชุมได้เผยแพร่มากยิ่งขึ้น จึงได้ขอสัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่มเติม
รวมทั้งได้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและศรีลังกาในฐานะที่เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน ซึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้าไปบันทึกเทปยังสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว พระธรรมโกศาจารย์และคณะได้เดินทางไปกราบคารวะขอบพระคุณท่านดาวูลเดนะ ญาณิสระมหานยกะเถระอมรปุระนิกาย เพื่อกราบขอบพระคุณที่ท่านได้เดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น