ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสังคมเปิด ป.โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นแรก
22 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
651
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสังคมเปิด ป.โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นแรก
วันที่ ๒๒/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๐๒๙ ครั้ง

     บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ หลักสูตรใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) จำนวนที่คาดว่าจะรับ หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร (ภาคพิเศษ) เรียนวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๒๐ รูป หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๒๐ คนวันยื่นใบสมัคร
 กำหนดการรับสมัคร
 ๒๕  เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๔๙  ขายใบสมัคร
 ๒๕  เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๔๙  รับสมัคร

  สถานที่ซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 125 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2434-2123 เวลา 13.00 19.30 น. ทุกวัน เว้นวันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-9216-9246 (ดร.ธัชชนันท์) หรือ โทร.  0-6666-5784  (ดร.สุรพล)

กำหนดการสอบคัดเลือกและเปิดเรียน
 ๓ มิ.ย. ๔๙    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 ๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๔๙  สอบข้อเขียน
 ๑๕ มิ.ย. ๔๙  ประกาศผลสอบข้อเขียน
 ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๔๙  สอบสัมภาษณ์
 ๒๑ มิ.ย. ๔๙  ประกาศผลการสอบ
 ๒๔ - ๓๐ มิ.ย. ๔๙  ลงทะเบียน
 ๑ ก.ค. ๔๙   เปิดเรียนเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : หลักสูตรพธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น