ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ชี้ตามรอย 'พุทธทาส' ให้หยุดทำลายคนดี
28 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
659
ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ชี้ตามรอย 'พุทธทาส' ให้หยุดทำลายคนดี
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๗๙๙ ครั้ง
      เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่พุทธมณฑล มีงานมหกรรมสืบสานพุทธทาสภิกขุ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การสืบสานพุทธทาส ทำให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและโลก ในฝ่ายศาสนาที่เป็นพระภิกษุได้ปรากฏชัดเจนขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสนอไว้ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สั่งสอนให้ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ในอดีตได้มีการกำหนดให้มีบทพระพุทธคุณขึ้น คนไทยก็สวดบทนี้อยู่เป็นประจำ แต่อาจจะไม่ทราบว่าเป็นการสรรเสริญพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนเช่นนี้ทำให้คนดีไม่หมดไปจากประเทศและโลกของเรา การช่วยกันยกย่องรักษาคนดีไว้ในโลก เป็นทางแห่งความเจริญ แต่การที่ทำลายคนดีให้หมดไปจากโลก ถือเป็นความเสื่อม จึงขอให้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามนัยของชาวพุทธ ในการน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ เพื่อให้เกิดความงดงามในจิตใจ และเป็นแนวทางไปสู่ความสงบ ไม่ใช่นำมาวิพากษ์วิจารณ์อันจะนำไปสู่ความรุ่มร้อนมัวหมองแห่งจิต
      ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะคณะกรรมการบริหารองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กล่าวว่า การที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก และนับว่าเป็นพระภิกษุองค์แรกของโลกที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรติทำได้ด้วยการ สร้างเด็กให้ถูกต้อง โดยการปฏิบัติตามปณิธาน 3 ข้อ คือ 1. การเข้าใจถึงศาสนาของตน 2. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 3. การนำโลกออกจากวัตถุนิยม ขณะเดียวกัน หากศึกษาหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแล้ว จะพบว่าสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนของ ศธ. ที่เน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จึงต้องไม่เน้นเพียงการสอนให้สวด หรือท่องแต่ภาษาบาลีเท่านั้น.
ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับที่ 17659 วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2549


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=7318
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92