ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ชี้ตามรอย 'พุทธทาส' ให้หยุดทำลายคนดี
28 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
673
ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ชี้ตามรอย 'พุทธทาส' ให้หยุดทำลายคนดี
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๗๙๙ ครั้ง
      เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่พุทธมณฑล มีงานมหกรรมสืบสานพุทธทาสภิกขุ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การสืบสานพุทธทาส ทำให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและโลก ในฝ่ายศาสนาที่เป็นพระภิกษุได้ปรากฏชัดเจนขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสนอไว้ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สั่งสอนให้ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ในอดีตได้มีการกำหนดให้มีบทพระพุทธคุณขึ้น คนไทยก็สวดบทนี้อยู่เป็นประจำ แต่อาจจะไม่ทราบว่าเป็นการสรรเสริญพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนเช่นนี้ทำให้คนดีไม่หมดไปจากประเทศและโลกของเรา การช่วยกันยกย่องรักษาคนดีไว้ในโลก เป็นทางแห่งความเจริญ แต่การที่ทำลายคนดีให้หมดไปจากโลก ถือเป็นความเสื่อม จึงขอให้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามนัยของชาวพุทธ ในการน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ เพื่อให้เกิดความงดงามในจิตใจ และเป็นแนวทางไปสู่ความสงบ ไม่ใช่นำมาวิพากษ์วิจารณ์อันจะนำไปสู่ความรุ่มร้อนมัวหมองแห่งจิต
      ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะคณะกรรมการบริหารองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กล่าวว่า การที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก และนับว่าเป็นพระภิกษุองค์แรกของโลกที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรติทำได้ด้วยการ สร้างเด็กให้ถูกต้อง โดยการปฏิบัติตามปณิธาน 3 ข้อ คือ 1. การเข้าใจถึงศาสนาของตน 2. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 3. การนำโลกออกจากวัตถุนิยม ขณะเดียวกัน หากศึกษาหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแล้ว จะพบว่าสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนของ ศธ. ที่เน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จึงต้องไม่เน้นเพียงการสอนให้สวด หรือท่องแต่ภาษาบาลีเท่านั้น.
ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับที่ 17659 วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2549


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=7318
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132