ข่าวประชาสัมพันธ์
เสนอพุทธมณฑล เป็น ‘ศูนย์การอบรมพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา’
28 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
721
ข่าวมหาวิทยาลัย
เสนอพุทธมณฑล เป็น ศูนย์การอบรมพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๔๔๓๑๕ ครั้ง
น.ส.อ่อง คิน ชวน ผู้นำศาสนาจากประเทศเกาหลี กล่าวสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2549 เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ว่า โลกยุคโลกาภิวัตน์ชาวพุทธควรใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขณะที่คนยากจนควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในระดับชั้นเรียน โดยพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้สอนต้องมีความเข้าใจในธรรมะอย่างถ่องแท้ รวมทั้งต้องเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย นอกจากนี้ ควรมีโครงการให้นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เข้ามาศึกษาธรรมะในศูนย์เผยแผ่ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การสอนหลักธรรมต้องมีพระที่เข้าใจอย่างแท้จริง ดังนั้น ขอเสนอให้พุทธมณฑลของไทย เป็นสถานที่สำคัญในการอบรมพระธรรมทูต เพื่อนำไปเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไป
ด้านผู้แทนกลุ่มสันติภาพโลก เสนอที่ประชุมให้กำหนดวันวิสาขบูชาเป็น วันสันติภาพของชาวพุทธ เนื่องจากแต่ละปีชาวพุทธจะได้มีโอกาสในการปรึกษาหารือ ถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศชาวพุทธด้วยกัน โดยทางกลุ่มจะเสนอที่ประชุมก่อนประกาศแถลงการณ์ให้วันวิสาขบูชา ปีพ.ศ.2552 เริ่มเป็นวันสันติภาพของชาวพุทธ
ที่มา : นสพ.ข่าวสด 15 พ.ค. 49

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  141
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  119
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  189
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97