ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้พระธรรมทูตสานงานคณะสงฆ์
29 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
686
ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้พระธรรมทูตสานงานคณะสงฆ์
วันที่ ๒๙/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๓๔๒ ครั้ง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙  โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับ

"โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะสงฆ์อีกทั้งเป็นการต่ออายุและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป คณะสงฆ์ต้องให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นด่านหน้าในการพัฒนาและส่งเสริมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบ้านจะได้ศึกษา เรียนรู้พระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ พระธรรมทูตก็ต้องยอมเสียสละ เมื่ออบรมแล้วไม่ต้องยึดติดวัด ต้องไปทำหน้าที่ให้ทั่ว อยู่วัดไหนก็ได้ ช่วยคณะสงฆ์ให้เต็มที่ ให้สมกับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุ่มเทอบรมถึง ๓ เดือนซึ่งจะสามารถสานต่องานคณะสงฆ์ต่อไปให้ยิ่งใหญ่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้" สมเด็จพระพุฒาจารย์กล่าว

สำหรับพระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ๑๑ รุ่น จำนวน ๗๑๘ รูป และรุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๗๗ รูป ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการฝึกอบรมเพียงปีละ ๑ รุ่นพร้อมประสานวัดไทยในต่างประเทศเพื่อจัดส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • The publication of the 18th United Nations Day of Vesak Celabration 1-2 June 2566/2023
  30 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  17
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  30 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18
 • ยกย่อง “วัดพระมหาชนก” สหรัฐอเมริกา แบบอย่าง “วัดกรรมฐาน” ต่างแดน...
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  17
 • สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • "มิติใหม่ "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้ง องค์กรเครื่อข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์ เสริมทัพเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก
  28 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43