ข่าวประชาสัมพันธ์
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
29 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
733
ข่าวมหาวิทยาลัย
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
วันที่ ๒๙/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๐๘๘ ครั้ง

พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันเนืองแน่น

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงแด่พระราชรัตนโมลี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดมหาธาตุได้จัดงานอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ พระราชรัตนโมลีขึ้น ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ก็มีพระเถรานุเถระพร้อมพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมสรงน้ำดังกล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  84
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92