ข่าวประชาสัมพันธ์
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
29 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
848
ข่าวมหาวิทยาลัย
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
วันที่ ๒๙/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๐๘๘ ครั้ง

พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันเนืองแน่น

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงแด่พระราชรัตนโมลี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดมหาธาตุได้จัดงานอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ พระราชรัตนโมลีขึ้น ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ก็มีพระเถรานุเถระพร้อมพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมสรงน้ำดังกล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  47
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  30
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  41
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  35