ข่าวประชาสัมพันธ์
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
29 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
751
ข่าวมหาวิทยาลัย
๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี คณะสงฆ์และพุทธศานิกชนร่วมงานล้นหลาม
วันที่ ๒๙/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๐๘๘ ครั้ง

พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันเนืองแน่น

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงแด่พระราชรัตนโมลี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดมหาธาตุได้จัดงานอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ พระราชรัตนโมลีขึ้น ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ก็มีพระเถรานุเถระพร้อมพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมสรงน้ำดังกล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  95
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132