ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ-กรมการศาสนาดันพุทธศาสนาสู่สากล ในโครงการ "อี-เวิลด์ บุดดิส เกตเวย์"
30 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
711
ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ-กรมการศาสนาดันพุทธศาสนาสู่สากล ในโครงการ "อี-เวิลด์ บุดดิส เกตเวย์"
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๖๙๓ ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เสนอโครงการ Culture & Modern Technology ให้รัฐบาลพิจารณาตามนโยบายการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ Thailand : Partnership for Development ถือเป็นโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ปี 2549 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดประตูพระพุทธศาสนาสู่สากล (e-World Buddhism Gateway) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Modernizing Thailand โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้คนในสังคมโลกมีโอกาสศึกษาและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนวทางเชื่อมสัมพันธ์และสร้างสันติภาพกับนานาชาติด้วยมิติทางศาสนา และให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างเอกภาพทางพระพุทธศาสนาโลก
โครงการนี้ กรมการศาสนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ โดยให้กรมการศาสนาจัดทำทีโออาร์ ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมลงทุน และดำเนินการเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549หน้า 32/ฝ่ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01onl01300549&day=2006/05/30
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  118
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  188
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97