ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ-กรมการศาสนาดันพุทธศาสนาสู่สากล ในโครงการ "อี-เวิลด์ บุดดิส เกตเวย์"
30 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
735
ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ-กรมการศาสนาดันพุทธศาสนาสู่สากล ในโครงการ "อี-เวิลด์ บุดดิส เกตเวย์"
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๖๙๓ ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เสนอโครงการ Culture & Modern Technology ให้รัฐบาลพิจารณาตามนโยบายการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ Thailand : Partnership for Development ถือเป็นโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ปี 2549 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดประตูพระพุทธศาสนาสู่สากล (e-World Buddhism Gateway) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Modernizing Thailand โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้คนในสังคมโลกมีโอกาสศึกษาและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนวทางเชื่อมสัมพันธ์และสร้างสันติภาพกับนานาชาติด้วยมิติทางศาสนา และให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างเอกภาพทางพระพุทธศาสนาโลก
โครงการนี้ กรมการศาสนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ โดยให้กรมการศาสนาจัดทำทีโออาร์ ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมลงทุน และดำเนินการเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549หน้า 32/ฝ่ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01onl01300549&day=2006/05/30
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  12
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  38
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57