ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมและฟังเสียงงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต
31 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
720
ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชมและฟังเสียงงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ ๓๑/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๐๒๘ ครั้ง

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการและพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทางอินเตอร์เน็ต www.mcu.ac.th/site/mag03 ตลอดการประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/mag03_2.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  14
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57