ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมและฟังเสียงงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต
31 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
693
ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชมและฟังเสียงงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ ๓๑/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๐๒๘ ครั้ง

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการและพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทางอินเตอร์เน็ต www.mcu.ac.th/site/mag03 ตลอดการประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/mag03_2.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  141
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  119
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  189
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97