ข่าวประชาสัมพันธ์
พศ.ถวายความรู้พระสังฆาธิการเปิดทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
716
ข่าวมหาวิทยาลัย
พศ.ถวายความรู้พระสังฆาธิการเปิดทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๒๘๑ ครั้ง

           นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ส่งเสริมความรู้พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปนั้น ทาง พศ. ได้เตรียมโครงการจัด อบรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ในการจัดถวายความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะจัดการอบรมเป็นเวลา 2 เทอม ๆ ละ 4 เดือน และจะมีการยกร่างหลักสูตรที่ใช้อบรมขึ้นมาใหม่ โดยจะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเกี่ยวข้องทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น
วิชาการบริหารการจัดการ วิชาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทางธรรม ในเรื่องการวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น ทั้งนี้พระสังฆาธิการสามารถเข้าอบรมได้ที่วิทยาเขตต่าง ๆ ของ มจร. และ มมร. โดยให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมในการเดินทาง การที่ มส. ต้องการให้พระสังฆาธิการมีความรู้เพิ่มขึ้นนั้น เพราะ มส. เห็นว่าโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้นพระสังฆาธิการ จึงควรมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ทันเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันทั้งนี้หลังจากที่พระสังฆาธิการผ่านการอบรมมาแล้ว ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 และสามารถนำวุฒิไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ มจร. และ มมร. ได้ทันที นางบุญศรี กล่าวและว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการศึกษาของพระสังฆาธิการ เพราะเดิมหากพระสังฆาธิการต้องการจะศึกษาต่อก็ต้องอาศัยปัจจัยส่วนตัว ทำให้เป็นข้อจำกัดสำหรับพระสังฆาธิการที่มีปัจจัยไม่เพียงพอ ทั้งนี้ พศ.  มีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้กับพระสังฆาธิการให้ได้ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% จากจำนวนพระสังฆาธิการทั้งหมดทั่วประเทศ.

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่  1 มิถุนายน 2549 /ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  141
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  119
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  188
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97