ข่าวประชาสัมพันธ์
มส.พิมพ์แจก"ทศพิธราชธรรม" ร่วมฉลองครองราชย์ในหลวง
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
652
ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.พิมพ์แจก"ทศพิธราชธรรม" ร่วมฉลองครองราชย์ในหลวง
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๔๔๓ ครั้ง

          คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) จัดกิจกรรมร่วมฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี โดยกำหนดให้วัดทุกวัดในส่วนภูมิภาค จัดแสดงธรรมเทศนาเรื่อง "ทศพิธราชธรรม" และ "จักรวรรดิวัตร"พระธรรมเทศนาทั้งสองเรื่องนี้ให้จัดเดือนละ 1 กัณฑ์ เพราะพระธรรมเทศนามี 12 กัณฑ์ ครบ 12 เดือนพอดีในปี 2549 รวมทั้งแสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย เดือนละ 1 กัณฑ์พระพรหมสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม เล่าว่า ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมที่มีมาก่อนพุทธกาล เป็นปรัชญาการเมืองของโลกตะวันออก ที่วางกรอบปฏิบัติของพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจปกครองประเทศ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รับเข้าเป็นหลักธรรมนำปฏิบัติสืบมาทุกยุคทุกสมัย สำหรับการจัดแสดงพระธรรมเทศนานี้ ถ้าวัดใดจะเทศนามากกว่านั้นก็ได้ เพราะ 1 เดือนมีวันพระ 4 ครั้ง สามารถจะเทศน์วนไปเวียนมาได้ แต่ละเดือนต้องเทศนาไล่ไปเรื่อยๆพระธรรมสิทธิเวทีกล่าวว่า นอกจากการแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ยังจัดให้มีการพิมพ์หนังสือพระธรรมทั้งสองเรื่องด้วย จำนวน 40,000 เล่ม โดยจะแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆ
"งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการนี้ เป็นงบฯของ มส.ที่ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ เพราะเห็นว่าหน่วยงานอื่นๆ บริจาคอยู่แล้ว หากเป็นหนังสือแล้วมีหน่วยงานไหนจะนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่ออีก ก็เป็นเรื่องดี เพียงแค่ทำหนังสือมาขออนุญาต" พระพรหมสุธีกล่าว

      ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนึ่งในคณะกรรมการเรียบเรียงและตรวจชำระ เล่าว่า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเรียบเรียงและตรวจชำระการพิมพ์พระธรรมเทศนาเรื่อง "ทศพิธราชธรรม" และ "จักรวรรดิวัตร" โดยพิมพ์เป็นคำภีร์ใบลาน จากนั้นจะนำไปให้กับวัดทั่วประเทศส่วนเนื้อหาของหนังสือ จะมีทศพิธราชธรรมข้อที่ 1-10 ประกอบด้วย 1.ทาน 2.ศีล 3.ปริจจาคะ 4.อาชชวะ 5.มัททวะ 6.ตปะ 7.อักโกธะ 8.อวิหิงสา 9.ขันติ 10.อวิโรธนะ ปัจฉิมบททศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร รวมเป็น 12 กัณฑ์ สุดท้าย "จักรวรรดิวัตร" หมายถึง พระราชจริยานุวัตรสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก พึงบำเพ็ญให้ต้องตามขัตติยราชประเพณี เพื่อบำรุงพระราชอาณาจักรให้เจริญด้วยพระราชวรฤทธิ์ บุญบารมี เกษมสวัสดีดำรงมั่น พ้นสรรพพิบัติอันตรายทั้งปวงพระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า การนำเรื่องจักรวรรดิวัตรมาชี้แจง ก็เพื่อหวังให้พสกนิกรผู้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้รับทราบ จะได้เห็นความสำคัญ แล้วมุ่งมั่นบำเพ็ญตนให้เป็นนักปกครองที่ดี ตามหลักจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์มติชนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 34



เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  139
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  119
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  188
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97