ข่าวประชาสัมพันธ์
มส.พิมพ์แจก"ทศพิธราชธรรม" ร่วมฉลองครองราชย์ในหลวง
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
684
ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.พิมพ์แจก"ทศพิธราชธรรม" ร่วมฉลองครองราชย์ในหลวง
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๔๔๓ ครั้ง

          คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) จัดกิจกรรมร่วมฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี โดยกำหนดให้วัดทุกวัดในส่วนภูมิภาค จัดแสดงธรรมเทศนาเรื่อง "ทศพิธราชธรรม" และ "จักรวรรดิวัตร"พระธรรมเทศนาทั้งสองเรื่องนี้ให้จัดเดือนละ 1 กัณฑ์ เพราะพระธรรมเทศนามี 12 กัณฑ์ ครบ 12 เดือนพอดีในปี 2549 รวมทั้งแสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย เดือนละ 1 กัณฑ์พระพรหมสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม เล่าว่า ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมที่มีมาก่อนพุทธกาล เป็นปรัชญาการเมืองของโลกตะวันออก ที่วางกรอบปฏิบัติของพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจปกครองประเทศ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รับเข้าเป็นหลักธรรมนำปฏิบัติสืบมาทุกยุคทุกสมัย สำหรับการจัดแสดงพระธรรมเทศนานี้ ถ้าวัดใดจะเทศนามากกว่านั้นก็ได้ เพราะ 1 เดือนมีวันพระ 4 ครั้ง สามารถจะเทศน์วนไปเวียนมาได้ แต่ละเดือนต้องเทศนาไล่ไปเรื่อยๆพระธรรมสิทธิเวทีกล่าวว่า นอกจากการแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ยังจัดให้มีการพิมพ์หนังสือพระธรรมทั้งสองเรื่องด้วย จำนวน 40,000 เล่ม โดยจะแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆ
"งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการนี้ เป็นงบฯของ มส.ที่ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ เพราะเห็นว่าหน่วยงานอื่นๆ บริจาคอยู่แล้ว หากเป็นหนังสือแล้วมีหน่วยงานไหนจะนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่ออีก ก็เป็นเรื่องดี เพียงแค่ทำหนังสือมาขออนุญาต" พระพรหมสุธีกล่าว

      ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนึ่งในคณะกรรมการเรียบเรียงและตรวจชำระ เล่าว่า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเรียบเรียงและตรวจชำระการพิมพ์พระธรรมเทศนาเรื่อง "ทศพิธราชธรรม" และ "จักรวรรดิวัตร" โดยพิมพ์เป็นคำภีร์ใบลาน จากนั้นจะนำไปให้กับวัดทั่วประเทศส่วนเนื้อหาของหนังสือ จะมีทศพิธราชธรรมข้อที่ 1-10 ประกอบด้วย 1.ทาน 2.ศีล 3.ปริจจาคะ 4.อาชชวะ 5.มัททวะ 6.ตปะ 7.อักโกธะ 8.อวิหิงสา 9.ขันติ 10.อวิโรธนะ ปัจฉิมบททศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร รวมเป็น 12 กัณฑ์ สุดท้าย "จักรวรรดิวัตร" หมายถึง พระราชจริยานุวัตรสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก พึงบำเพ็ญให้ต้องตามขัตติยราชประเพณี เพื่อบำรุงพระราชอาณาจักรให้เจริญด้วยพระราชวรฤทธิ์ บุญบารมี เกษมสวัสดีดำรงมั่น พ้นสรรพพิบัติอันตรายทั้งปวงพระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า การนำเรื่องจักรวรรดิวัตรมาชี้แจง ก็เพื่อหวังให้พสกนิกรผู้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้รับทราบ จะได้เห็นความสำคัญ แล้วมุ่งมั่นบำเพ็ญตนให้เป็นนักปกครองที่ดี ตามหลักจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์มติชนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 34เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  12
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  38
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57