ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" เป็นอธิการบดี มจร.สมัยที่ ๓
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
571
ข่าวมหาวิทยาลัย
ตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" เป็นอธิการบดี มจร.สมัยที่ ๓
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๕๓๐ ครั้ง

    พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้ง พระธรรมโกศาจรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอธิการบดี มจร. อีก ๑ สมัย  ตั้งแต่ ๒๕๔๙-๒๕๕๒ หลังจากที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ในรูปแบบคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด ไม่ได้เป็นการต่ออายุหลังจากที่ พระธรรมโกศาจารย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร.มาแล้ว ๒ สมัย เนื่องจากเห็นว่า     พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งการบริหารและงานวิชาการ ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบตราตั้งในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยรับจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็๗พระสังราช ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

    พระครูปลัดมารุตกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ในวันที่ ๔ มิถุนายน จะมีพิธีปรสาทปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ที่มีผลงาน ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมกาเถรสมาคม  ในต่างประเทศ เช่น ประธานคณะกรรมการสังฆนายกแห่งประเทศพม่า มหาสังฆนายกสยามโมปาลีวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ แห่งประเทศศรีลังกา รองประธานสงฆ์ประเทศจีน อาจารย์เซ็น แห่งเกาหลีใต้

แหล่งข่าว :  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : History_Rector_Abstract.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  12
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  38
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57