ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" เป็นอธิการบดี มจร.สมัยที่ ๓
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
539
ข่าวมหาวิทยาลัย
ตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" เป็นอธิการบดี มจร.สมัยที่ ๓
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๕๓๐ ครั้ง

    พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้ง พระธรรมโกศาจรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอธิการบดี มจร. อีก ๑ สมัย  ตั้งแต่ ๒๕๔๙-๒๕๕๒ หลังจากที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ในรูปแบบคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด ไม่ได้เป็นการต่ออายุหลังจากที่ พระธรรมโกศาจารย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร.มาแล้ว ๒ สมัย เนื่องจากเห็นว่า     พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งการบริหารและงานวิชาการ ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบตราตั้งในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยรับจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็๗พระสังราช ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

    พระครูปลัดมารุตกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ในวันที่ ๔ มิถุนายน จะมีพิธีปรสาทปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ที่มีผลงาน ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมกาเถรสมาคม  ในต่างประเทศ เช่น ประธานคณะกรรมการสังฆนายกแห่งประเทศพม่า มหาสังฆนายกสยามโมปาลีวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ แห่งประเทศศรีลังกา รองประธานสงฆ์ประเทศจีน อาจารย์เซ็น แห่งเกาหลีใต้

แหล่งข่าว :  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : History_Rector_Abstract.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  137
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  118
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  188
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  116
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97