ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
06 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
768
ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร มจร. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
วันที่ ๐๖/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๒๐๓๕๔ ครั้ง

       ตามที่รัฐบาลได้จัดพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิ.ย. 2549 โดยมีพิธีการสำคัญหลายรายการและหนึ่งในนั้นคือการสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ เป็นกรณีพิเศษแก่ พระเถระผู้ทรงคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 69 รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 52 รูป ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 17 รูป โดยรัฐบาลได้มอบให้คณะสงฆ์ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่ พระราชาคณะชั้นสามัญถึง พระราชาคณะชั้นธรรม และไม่มีการพิจารณาเลื่อนหรือตั้งสมเด็จ พระราชาคณะและรองสมเด็จ พระราชาคณะ แต่ประการใด
         สำหรับพระสงฆ์ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประกอบด้วย พระราชาคณะชั้นธรรม  4 รูป   พระราชาคณะชั้นเทพ มี 12 รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ มี 33 รูป พระสงฆ์ทั้ง 69 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้  ซึ่งการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์ครั้งนี้ มีผู้บริหาร มจร อยู่ด้วย (ดูรายชื่อในเอกสารแนบ)

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ 4 มิ.ย.49เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : samanasak_King2549.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น