ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
572
ข่าวมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจาก Shorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาจุฬาฯ
วันที่ ๐๘/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๐๕๒ ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาจากShorter College มลรัฐจอเจียร์ สหรัฐอเมริกา จำนวน 22 คน นำโดย Dr.Robert  Nash และ Mr.Brian  J. Philips ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานงาน พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ศิลปะการสวดมนต์แบบพุทธศาสนา" (The Art of Buddhist Chanting) จากพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย ซึ่งนักษึกษาที่เข้าเยี่ยมชมต่างให้ความสนใจการบรรยายพิเศษเป็นอย่างยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น