ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู
17 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
549
ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู
วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๑๔๑๘ ครั้ง

นิสิตคณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่ 1-4 
จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู  ในวันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม  2549    เวลา  13.30 - 15.15  น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานและสืบทอดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแก่นิสิตในรุ่นต่อไป


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น