ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
13 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
530
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
วันที่ ๑๓/๐๗/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๙๗๕ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ประกอบพิธีสามีจิกรรมพระมหาเถรตามประเพณีปฏิบัติของพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา ประกอบด้วยสมเด็จพระพุฒาจรย์ วัดสระเกต สมเด็จพระมหาธีราจาจารย์ วัดชนะสงคราม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม และพระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม

      ในโอกาสนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ประทานพรและขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำหน้าที่สื่อกลางนำเสนอหลักธรรมทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อความสงบสุขของประเทศและปวงชนชาวไทยอีกด้วย

       การทำสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษา เป็นประเพณีและวัตรปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้นิสิตทุกรูปก็จะได้ทำสามีจิกรรมครูอาจารย์ด้วย

สรุปโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น