ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
618
ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน
วันที่ ๒๗/๐๗/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๔๑๖ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๒ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้แทน มจร ประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระมหาบุญชู เขมจารี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต เจ้าหน้าที่กองแผนงาน นายสรายุทธ อุดม รองผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายปัญญา สามัญ เจ้าหน้าที่กองกลาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวัดของพุทธสมาคมจีน ณ วัดโฉงเซิ่ง (Chong Sheng Temple) เมืองต้า หลี่ (Da Li) มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
          วัดดังกล่าวเป็นวัดร้างพระสงฆ์มานาน รัฐบาลจึงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมือง เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เพราะเป็นวัดที่สร้างมากว่า ๑,๐๐๐ ปี มีพื้นที่ติดภูเขาใหญ่ (Cang Shan mountains ซึ่งสูงกว่า 4000 เมตร) เนื้อที่กว่า ๑,๐๐๐ เอเคอร์ มีเจดีย์สามองค์ (San Ta) เป็นสัญลักษณ์ แต่ชาวบ้านก็มักเรียกว่าวัดเจดีย์สามองค์ ต่อมาพุทธสมาคมจีนได้เริ่มบูรณะสิ่งก่อสร้างและเจดีย์เพื่อให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่เมื่อสองปีที่ผ่านมา และได้ประกอบพิธีเปิดวัดในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปแรกในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
           ในการนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีในการเปิดวัดและแต่งตั้งเจ้าอาวาสด้วย พร้อมกับได้ถวายพระพุทธรูปแด่พระอาจารย์เซิ้งฮุย (Most VenDr.Sheng Hui) รองนายกพุทธสมาคมจีน ซึ่งปกครองมณฑลหยูนหนาน ประธานบริหารวัด และถวายมุทิตากับเจ้าอาวาสใหม่ (Ven.Chong Hua) ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกพุทธสมาคมมณฑลยูนนานอีกด้วย
            นอกจากนั้น ยังได้พบปะหารือกับพระอาจารย์เซิ้งฮุย รองนายกพุทธสมาคมจีน พบปะกับนายกพุทธสมาคมมณฑลยูนนาน และพบปะกับเจ้าอาวาสวัดโฉงเซิ่ง พร้อมกับผู้อำนวยการกองการศาสนาของเมืองต้า หลี่ เพื่อการทำความร่วมมือในการทำงานทางพระพุทธศาสนาในอนาคต โดยเฉพาะวัดโฉงเซิ่ง ได้ตั้งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนาจีนขึ้นแล้ว ต้องการความช่วยเหลือและความร่วมมือจาก มจร ในการพัฒนาพระสงฆ์ของเมืองต้า หลี่

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น