ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการศูนย์ศึกษามหายาน มจร ร่วมมือ จีน เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน
17 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1024

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประธานร่วมศูนย์ศึกษามหายาน พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ประชุมศูนย์ศึกษามหายาน กับพระธรรมาจารย์ เปิ่น ซิ่ง (Most. Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไค หยวน รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝู่เถียน ประธานร่วมศูนย์ศึกษามหายาน พร้อมคณะสงฆ์จีน ประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้นบน อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา เพื่อหารือความร่วมมือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านเทคโนโลยี การแปลหนังสือเป็นภาษาต่างๆ การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ และการเผยแผ่พุทธศิลป์ทางวัฒนธรรมของนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน

โดยก่อนการประชุม พระธรรมาจารย์ เปิ่น ซิ่ง ได้เข้าพบ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษามหายาน

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสรวรรษ ปรักกโมดม/ นายศิโรดม 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  44
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  58
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • “UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  27