ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
26 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
185

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดรายการพิเศษ เรื่อง  "อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน"    เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของประชาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบสนับสนุนการเรียนที่บ้าน แนวทาง Learn from Home
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  5
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  31
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  23
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  74
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  167