ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ (English for staff)
31 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
203


สถาบันภาษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ (English for staff) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันภาษา

บุคลากร เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจสามารถสมัครตอบแบบตอบรับผ่าน QR CODE เพื่อเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
----
โปรแกรม ZOOM
รหัสผ่าน 9898248047
___________________________________________

ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
Contact us 099 006 3440
www.li.mcu.ac.th