ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
21 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
168

ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
http://exam1.mcu.ac.th
คณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาเขตเชียงใหม่

http://exam2.mcu.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขตแพร่, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตพะเยา, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, วิทยาเขตนครสวรรค์

http://exam3.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี, วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ, วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

http://exam4.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

http://exam5.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, วิทยาลัยสงฆ์ระยอง, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี, ห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี, หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา, หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี, หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี, หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร, หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก, หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
  06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  179
 • มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  110
 • กองนิติการ มจร จัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง”
  01 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  157
 • 26 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  24 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105