ข่าวประชาสัมพันธ์
เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม และวัดสาขาวัดปากน้ำ สหรัฐอเมริกา ขอนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่าน พร้อมใจกันร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
25 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
160

เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม และวัดสาขาวัดปากน้ำ สหรัฐอเมริกา  

ขอนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่าน พร้อมใจกันร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  15 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  12 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พิธีทอดกฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน “กองละ 999 บาท” หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร
  11 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  88
 • เข้ารับชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  29 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  180
 • ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” เป็น “ราชบัณฑิต”
  28 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  240