ข่าวประชาสัมพันธ์
อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
83

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร
พุทธศาสนภารธุราทร
ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์
ศีลโสภิตพิสุทธิ์วรุตม์สุนทร์
สุวิมลสีลาจารวิศาลคุณ
ธรรมางกูรบุณโยภาสปราชญ์เมธี

๘๔ สังวัจฉราบุณยากร
ประภัสสรบวรสงฆ์ชินสีห์
น้อมอภิวาทวันทาอัญชลี
ด้วยฤดีอุบลกระมลงาม

กราบ”สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”
อภิวันท์นบบูชิตจิตเกรงขาม
สิโรดมเทิดทูนอดุลย์ธรรม
นบประณามกวีพจน์ประณตบูชาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์


------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  20 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  34
 • สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
  17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  322
 • มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
  13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  121
 • ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
  04 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  246
 • พรปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2565 รับพรจากหลวงพ่ออธิการบดี มหาจุฬาสร้างสุขเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
  30 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101