ข่าวประชาสัมพันธ์
อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
256

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร
พุทธศาสนภารธุราทร
ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์
ศีลโสภิตพิสุทธิ์วรุตม์สุนทร์
สุวิมลสีลาจารวิศาลคุณ
ธรรมางกูรบุณโยภาสปราชญ์เมธี

๘๔ สังวัจฉราบุณยากร
ประภัสสรบวรสงฆ์ชินสีห์
น้อมอภิวาทวันทาอัญชลี
ด้วยฤดีอุบลกระมลงาม

กราบ”สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”
อภิวันท์นบบูชิตจิตเกรงขาม
สิโรดมเทิดทูนอดุลย์ธรรม
นบประณามกวีพจน์ประณตบูชาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์


------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  84
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92