ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
121

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในการเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม”โดยมี นายวันดี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเสวนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาของประเทศและนำไปสู่การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด----------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  20 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  34
 • สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
  17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  322
 • อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
  04 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  245
 • พรปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2565 รับพรจากหลวงพ่ออธิการบดี มหาจุฬาสร้างสุขเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
  30 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101