ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี
25 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
179

25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร สนง อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี (National Mission for Manuscripts, IGCA, under the Ministry of Culture, Govt. of India, New Delhi) เพื่อการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ คัมภีร์ใบลาน ผ่านดิจิตอล


ในส่วน มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มี พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับกองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยมี Professor Joshi เป็นผู้ลงนาม 


นอกจากนี้ มี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร พรโสภณวชิราภรณ์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  มจร เป็นผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ และมี Dr. Lochan พร้อมทีมงานจาก NMM อินเดียเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


 

-----------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร มจร