ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
06 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
222

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565(รวม 15 วัน)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นอาจารย์สอนวิชากรรมฐานนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอกทั่วประเทศ
ผู้ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเครือข่ายสถาบันวิปัสสนาธุระ
พระภิกษุผู้มีพรรษาพ้น 5
จบนักธรรมชั้นเอก
สมัคร https://plan-vipassana.mcu.ac.th/vi/teacher/register.php
กลุ่มLINE เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร http://line.me/ti/g/q5mf33iYU1

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร: 035-248000 ต่อ 8144 โทร 062-552-5521,061-9359836

https://plan-vipassana.mcu.ac.th/?p=1438

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  123
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  225
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105