ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 กรรมการนานาชาติ ได้มีมติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อกรุณาธรรมในยามวิกฤต : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพื่อเยียวยาสังคมโลกในวันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

สำหรับประเทศไทยจะจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม จัดภายใต้มาตรการโควิด -19 จัดทั้งระบบออนไลน์ และสถานที่จริง โดยมีการคัดกรองและจำกัดจำนวนคนอย่างเข้มงวดโดยการจัดงานวันที่ 11 พฤษภาคม มีการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษหัวข้อ ชาวพุทธจะปฎิบัติตนอย่างไรต่อโควิด -19 ปาฐกถาพิเศษพระธรรมดิสรัปชั่นและการป้องกัน : มิติและการปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาต่อโควิด -19 การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นสันติภาพในชุมชนและสังคมไทย วันที่ 12 พฤษภาคม มีการเปิดงานวิสาขบูชาส่งมอบ พุทธปัญญาสู่สันติภาพโลก ปาฐกถาพิเศษหลักปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ และความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง และวันที่ 13 พฤษภาคม มีการอ่านมีสาน์น และสุนทรพจน์จากสมเด็จพระสังฆราช เลขายูเอ็น และผู้นำชาวพุทธทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ที่วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม ที่จะมีการแสดงความคิดเห็น และสนทนาแลกเปลี่ยนในเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนักวิชาพระพุทธศาสนาทุกทั่วมุมโลก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92