ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าคุณประสาร ออกแถลงการณ์ ขอลาออกจากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น