ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
138

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา  09.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา