ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
03 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
320

สนามหลวงสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เเผนกธรรมร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ถ่ายทอดสดทาง facebook live : mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, YouTube MCU TV,tv.mcu.ac.th