ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงธรรมกถา โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
25 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
101
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงธรรมกถา
โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT 2 HD)
-----------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร มจร