ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
143
วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


จากนั้น มีการจัดกิจกรรม โดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ. ผจล. วัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง รจต. ป่าแดง เขต ๑ ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปัดเคราะห์ตามประเพณีล้านนา พระครูไพโรจน์พัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพระลอ แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ "สารากริวิชชสูตร" และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ พระสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ คณะสงฆ์ภาค ๖ นำโดย พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นำโดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยพระภิกษูสามเณร ศรัทธาญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ท่านทานบดี คุณพ่อไพศักดิ์ คุณแม่อรวรรณ หงษ์ศรีสุวรรณ์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก----------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่