ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
137

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕  ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๔๐ น. ปฐมนิเทศเรื่อง บัณฑิตศึกษาตามปรัชญา มจร โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ผ่าน Zoom iD : 945 737 5163