ข่าวประชาสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
98
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาพิเศษ โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา