www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1811

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่อธิการบดี ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถระ) อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สมเด็จสังฆราช ประทานปริญญาบัตรบัณฑิต มจร
  09 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49
 • สมัครปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
  08 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  37
 • ผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยการนิมนต์และการอุปถัมภ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการศาสนาแห่งชาติเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 ธันวาคม 2566 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
  06 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวคิดความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ
  05 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • ประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในความร่วมมิอระหว่างพระพุทธศาสนาในมิติของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  04 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  76