www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1722
ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รับเฉพาะคณาจารย์ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ)
โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
วิทยากรพิเศษตลอดการอบรมได้แก่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร สอนวิชา แก่นพุทธธรรม และ พระมหาสมบูรณ์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอนวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
จำนวนการสอน ๑๖ ครั้ง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตรเมื่อเข้ารับการอบรม ๘๐%ขึ้นไป)
หากสนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์แตะที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สมเด็จสังฆราช ประทานปริญญาบัตรบัณฑิต มจร
  09 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49
 • สมัครปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
  08 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  37
 • ผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยการนิมนต์และการอุปถัมภ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการศาสนาแห่งชาติเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 ธันวาคม 2566 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
  06 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวคิดความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ
  05 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • ประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในความร่วมมิอระหว่างพระพุทธศาสนาในมิติของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  04 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  76