ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
697
ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รับเฉพาะคณาจารย์ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ)
โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
วิทยากรพิเศษตลอดการอบรมได้แก่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร สอนวิชา แก่นพุทธธรรม และ พระมหาสมบูรณ์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอนวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
จำนวนการสอน ๑๖ ครั้ง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตรเมื่อเข้ารับการอบรม ๘๐%ขึ้นไป)
หากสนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์แตะที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  54
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  54
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • “UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  24