ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1047
ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รับเฉพาะคณาจารย์ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ)
โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
วิทยากรพิเศษตลอดการอบรมได้แก่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร สอนวิชา แก่นพุทธธรรม และ พระมหาสมบูรณ์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอนวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
จำนวนการสอน ๑๖ ครั้ง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตรเมื่อเข้ารับการอบรม ๘๐%ขึ้นไป)
หากสนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์แตะที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18