ข่าวประชาสัมพันธ์
มาอัปสกิลใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันครับ! มหาจุฬาฯ เปิดระบบให้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรี (ITSKILL)
29 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
353

      มาอัปสกิลใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันครับ! มหาจุฬาฯ เปิดระบบให้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรี (ITSKILL) 

      รายวิชานี้จะอธิบายถึงการใช้คอมพิวเตอร์, การใช้อินเตอร์เน็ต,การใช้โปรแกรมประมวลคำ, การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ, การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

 • ได้รับ Certificate เมื่อผ่านเกณฑ์ประมวลผลการเรียนรู้
 • อ่านรายละเอียด & ลงทะเบียนเรียนได้ที่  https://mooc.mcu.ac.th
 • คู่มือการเข้าเรียนรู้ MCU MOOC : https://cutt.ly/x076xr0

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-352-4082 ภายใน 8075,8195

อีเมล์: it@mcu.ac.th เว็บไซต์ : it.mcu.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98