ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอชวนนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 7/2566
05 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
203

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอชวนนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 7/2566

ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

----------------------------------------------------

สมัครเข้าร่วมโครงการ >>> https://plan-vipassana.mcu.ac.th/vi/register.php?id=18

เข้าLINEกลุ่ม >>> https://line.me/ti/g/Qdd1K_-vA5

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- โทร: 035 248 000 ต่อ 8144, 061 935 9836

- อีเมล์: vipassana@mcu.ac.th

- เว็บไซต์: plan-vipassana.mcu.ac.th

https://plan-vipassana.mcu.ac.th/?p=3573

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98