ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
179

ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ประจำปี 2565

ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการ บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2565 จาก พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รองเจ้าคณะภาค 15  โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่  บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ,  สันติสุข จงมั่นคง, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ภาวิต จิตรกร, สถาพร พานิชรักษาพงศ์, เดียว วรตั้งตระกูล,  ก่อลาภ สุวัชรังกูร  และ  ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม  ร่วมแสดงความยินดี  ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส  เมื่อวันก่อน

https://siamrathnews.com/2023/01/30/80433/

https://www.newtv.co.th/m/news/?id=112888
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  46
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  85
 • “UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  30