ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 66
24 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
209
ขอเชิญร่วมงาน ”บุญกุ้มข้าวใหญ่ 66” ฟังเทศน์มหาชาติ
ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  17
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  19